سبد خرید

PREET Center

مرکز عالی پژوهش، آموزش ، ویرایش و ترجمه
سریع و کاربردی
سریع و کاربردی
آموزش  زنده  آنلاین
آموزش زنده آنلاین
کادر حرفه‌ای
کادر حرفه‌ای

مرکز عالی پژوهش ، آموزش ، ویرایش و ترجمه | Premium Research, Education, Edit, Translation Center

PREET Center PREET Center

بنیان گذاران مرکز

دکتر ضیاء تاج‌الدین

بنیان‌گذار مرکز 

 

دکترای آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی

استاد تمام زبان‌شناسی کاربردی در دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مینو عالمی

بنیان‌گذار مرکز 

 

دکترای آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی و فوق دکترای آموزش زبان انگلیسی از طریق ربات از دانشگاه صنعتی شریف 

استاد تمام زبان‌شناسی کاربردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

مدیران مرکز

دکتر منیره نوروزی

مدیر دپارتمان آموزش انگلیسی و آزمون‌ها

دکترای آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسام‌الدین قنبر

مدیر دپارتمان پژوهش و تحلیل داده‌ها

استادیار زبان‌شناسی کاربردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل فرشتگان

دکتر محدثه اصغری

مدیر دپارتمان آموزش دانشگاهی

استادیار زبان‌شناسی کاربردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل فرشتگان

دکتر ندا خانلرزاده

مدیر دپارتمان ترجمه و ویرایش

دکترای آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبائی

امین رئوف

مدیر وبگاه 

کارشناسی ازشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تربیت مدرس

محمد علوی

مدیر اجرایی 

دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تربیت مدرس

آرزو تاج الدین

مدیر تولید محتوا

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از داانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

متخصصین مرکز

زهرا کشوری

متخصص آموزش

دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تربیت مدرس

نیلوفر فرشباف

متخصص آموزش

دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

ما هر روز پست‌های جذابی در اینستاگرام منتشر میکنیم