بخش پژوهش و تحلیل داده‌ها

مدیر بخش پژوهش و تحلیل داده‌ها
جناب آقای دکتر حسام‌الدین قنبر
ایمیل: preetcenter2023@gmail.com

خدمات دپارتمان پژوهش و تحلیل داده‌ها

تحلیل آمازی داده‌های مقالات و پایان‌نامه‌های آموزش زبان انگلیسی
مشاوره در انتخاب موضوع پایان‌نامه و رسای برای دانشجویان ارشد و دکتری آموزش زبان انگلیسی
ارائه مشاوره جهت نگارش و انجام امور پژوهشی (پروپوزال، مقاله، پایان‌نامه و رساله) برای دانشجویان ارشد و دکتری آموزش زبان انگلیسی
ویراستاری محتوایی و علمی مقاله، پروپوزال و پایان‌نامه برای دانشجویان ارشد و دکتری آموزش زبان انگلیسی